Yaveringya jivdipe juvli kota Suhareka

325

Yek juvl yaveringya jivdipe  ano QKUK,feri so sinola phare dukha koya lela kana perla vrdata ani Samatraja e Suharekaki.

Olako rom  arestingyola  sar bipakyavno feri so hatarela trupyune maripya.