Yaveringya jivdipe 9 bershuno Gent Nikiqi, kova biqhalogyola vash saslaripe ani Turkiya.

31

Yaveringya jivdipe

9 bershuno Gent Nikiqi kova dive pe angleder biqhalgyola vash saslaripe ani Turkiya, Genti sine nasvalo kota kalo buko.

Kurko pe angleder ex-UQK- esko Adnan Hyseni prekal yek posti ano Facebook, dengya pe janipe kay kedisale savore financiye vash saslaripe e tikne Geneteski kota Rugova e Peyaki.