Visar Shehu anavingyola talosheruno e Prizrenoska komunako.

205

Visar Shehu na ka ovel direktori e Direktoriyatesko vash Sastipe ano Prizren.Ov anavingyola talosheruno e Prizrenoska Komunako.

Nevipe dengya pe janipe sheruno e Prizrenoska Komunako,Mytaher Haskuka.