Vetëvendosje (Korkorodecisipe) organizinla konferenca vash juvlane hakaya

341

Korkorodecisipe  adive adikerla konferenca vash medie pe kolate ka vakergyol vash situacia thay juvlane hakaya ani Kosova.

Konferenca ka adikergyol pe ora 14:00.Numay,adive hramingyola Mashkarselikano Dive mamuy diskriminipe.

Pe  akava dive ovela kharipe  vash te dengyol  agor  phando e diskriminipa  thay te festingyol diversiteti,toleranca thay sah leipe kotor.