Sherunoministri Hoti: Tromalipasko dive isito but ulavdo.

61

Adive Kosova hraminla dive e tromalipasko,yek nevi faza ani Kosovaki storia,kova angya palo 9 bersha e biumlavipasko ano than.

Sebepi akale divesko,sherunoministri e Kosovako,Avdullah Hoti,isile ver verutne aktivitetya.

Ov pe shrd vizitingya limori e presidentesko Ibrahim Rugova,thay Memoriali e soldatyengo NATO.