Prizrenoski Komuna shrdla serologikuno testi vash COVID-19

89

Prizrnoski komuna shrdingya serologikuno testi vash COVID-19 ano primaruno sastipe. “Prizrenoske dizune akana shay te keren testi serologikuno ani laboratoriya e Familiyarune Sastipesko 1” dengya pe janipe sheruno e komunako Mytaher Haskuka.