Polonia azhutinlla e Kosova

168

Ministria vash o Sastipe janglarla kay e Polonia dengya donacie 100.000 maske thay 10.350 litre dezinfektusi vash e profesionalistyenfe mangipaya thay e satipaske institucie.

Akava kontigjenti e azhutipasko, avdive si ano Depo e Sastipaska Ministriako thay si kotor e Poloniake azhutipasko vash e Ballkaneske rashtre.