Palo ulavipe e koaliciyako VV-LDK ano Prizren, PDK ovela o yekto zoralipe

211

Vetevendosya ano Prizrenoski Kupatna acili 7 asamblistyencar, palo ulavipe e koaliciya kola sinela e LDK-eja.

Mamuy akaleske LDK, na frdla tele o shayipe e negociatyengo e  VV-  kay yekutne palen te oven ano avipe.

Hazir Hodaj, kota LDK, phengya kay sa avlla kotar VV, vash o sebebi kay amen motagyam amare mangipya, raportinla KTV.

Hodaj ka shtuar se për sa i përket zgjedhjes së kryesuesit, ata do të kërkojnë sqarime nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, rreth legjitimitetit të këtij vendimi.

Hodaj phengya kay palo selektipe e kupatnake sheruneskeo, mangela klarifipe kotar e Ministria vash o Administripe thay Lokaluno Pucipya.

Ani yaver rig, ani akaya asambleya may but kuvendarja sila e opozitaki partiya PDK.