O stafi e Radio Romano Avzo Lela kotor ani Kampayna e Sindrom Down

25

SOLIDARIZINGYOVA VASH O PERSONYA E SINDROM DOWN’EYA VASH OLENGO NACIONALUNO DIVE

SOLIDARIZOHEM ME PERSONA TË SINDRON DOWN, PËR DITËN NDËRKOMBËTARE TË TYRE.