Maliqi: Taksa pedero Srbiya shay te suspendingyol ano harno vahti

391

Politikuno analisti,Shkelzen Muya,vakergya kay Kosovako Raipe isila yek shaipe te pherel mangipe kota Yekhune Amerikake Rashtre vash cidipe e taksako kota 100 procentya vash o malya kova inportingyona kota Srbiya. Maliqi,prekal yek posti ani Facebook,vakergya kay “Kosovako raipe shay te suspendinel ano harno vahti taksa ji kay phiragyola dialogi vash resipe e politikune somgodinipasko,kote na kontestingyola Kosovako dogripe vash te decisinel taksa. Suspendipe odova vash harno vahti na manglape te astarel Bosna,feri so akava them na jamaingyola dialogea thay simen hako te roda pherdo reciprociteti”,vakergya Malici.