KNRP –partiya adive adikerla kedipe ani mahala “Yeta e Re”

375

Adive pe injato dive kota alosaripaski kampanja  ini romani partia KNRP ka adikerel  kedipe e romane dizutnenca. Kedipe shrdla pe ora 18:00.