Haskuka rodella kota dizune te na frden bi shuzhe sheya(bunishte) ani len

390

Sheruno e Prizrenoska  komunako Mythaer Haskuka,

ani misia“Zyra e Ankesave”, ano RTV Dukajini vakergya vash na shuzhipe e lenjako ani akaya komuna.

Haskuka  vakergya kay bizo kooperacia e dizutnenca na ovlla te adikrgyoll shuzho ambient,leipe kotor ini len.