Hardinay Stublla. Adive agorinla kvash bershuno yekto skolako bersh,siklarne ka ovelon ashlipe jip e 18 yanuaro.

35

Sebepi e pandemiako Covid-19,kvash bershuno yekto skolako bersh agorinla adive pe 18- decembro.Sar sip e decisia e Ministriaki vash edukipe,thay Skenca, siklarne ka ovelolen ashlipe yek qhon jip e 18 yanuaro