Glauk Konjufca, sheruno e Kosovaka Parlamentesko

35

Glauk Konjufca kotar LVV, alosargyola sheruno e parlamentesko ano Kosovako sombeshipe, e 69 votyencar.