704 neve sure kota Covid-19 pe agorutne 24 orya,27 ano Prizren

66

Inja personya merna kota Covid-19 ano 24 agorutne orya,ji kay registringyona 704 neve sure.

Suro e meripasko isiton kota Klina Rahovec,Drenas Ferizay,Jakova Suhareka thay Prishtina.

Ministri Zemay vakerla vash tromalipe e masako anti –Covid-19