518 manusha sastile thay 827 manusha ikliste pozitiv e Covid-19

37

16 jene mule e Kovidestar
Rekomandingyola: te beshen khere, te ikloven saday kana manglape, ma maladingyoven but e manusheca, ma kedentumen, respektineni rigorizitetea o mase ano publikune aktivitetya, reduktineni o stafi bukyaki.