36

O SHTARTO PROMO E MISAFIRYENCAR!

PROMO E KATËRT ME MYSAFIRËT!

THE FOURTH PROMO WITH GUESTS!

Gjynejt Kallo & Ada Kryeziu

Interpretipe e poeziyako “Ov amen ” kotar e nevi aktora Romana Teatroski ” Nexhip Menekshe ” Suada Kryeziu thay Gjynejt Kallo.

Interpretimi i poezisë “Bëhu ne” nga aktorja e re e teatrit rom “Nexhip Menekshe” @Suada Ada Kryeziu dhe Gjynejt Kallo