41

THE FIRST PROMO WITH GUESTS!

ANGLUNO PROMO E MISAFIRYENCAR!

PROMO E MYSAFIRËVE TË PARË!

Veron Tara, Melek Misini & Fatih Qukiqi
IPKO Foundation

Interpretipe e poeziyako “Me” kotar Meleke Misini hramimo kotar o autori PROF.Kuytim Paçaku

Interpretimi i poezisë “Unë” e shkruar nga autori PROF.Kujtim Paçaku nga Meleke Misini dhe Veron Tara

Interpretation poezty “Me” written by PROF.Kujtim Paçaku : Melek Misini and Veron Tara