Misafir ano studio: Vera Paqaku aktivista vash Juvlano Yeri

87

Mbështetur nga: AMBASADA E AMERIKËS – PRISHTINË
Phikodendo kotar: AMERIKAKI AMBASADA – PRISHTINA

(Romane may tele)

Data: 08.03.2020
Koha: 12:00-13:00

Vendi– Radio Romano Avazo

Tema : Avokim dhe Lobim

Mysafir në studio: Vera Paqaku aktiviste për Barazi Gjinore

Moderatori: Fatmir Menekshe
Teknik: Jasir Misini
Editor Gjeneral: Ertan Galushi
Redaktore: Sejnur Veshall

Data: 08.03.2020
Vahti: 12:00-13:00

Than – Radio Romano Avazo

Tema: Avokipe thay Lobipe

Misafiri ano studio: Vera Paqaku aktivista vash Juvlano Yeri
Moderator: Fatmir Menekshe

Teknik: Jasir Misini
Generaluno Editori: Ertan Galushi
Redaktori: Sejnur Veshall