USS-DEBAT

21

Projekti “Youth deficits and benefits from the Roma, Ashkali and Egyptian communities”

Mbështetur nga: AMBASADA E AMERIKES – PRISHTINË

Phikodendo kotar: AMERIKAKI AMBASADA – PRISHTINA

(Shqip më poshtë)

Data 15.01.2021
Vahti 11:00-12:00
Than – Radio Romano Avazo

Tema : “Qeverisja e mirë”

Misafiri në studio: Artan A. Abrashi, kryetari i qendrës LVV në Prizren dhe kandidat për deputet

Moderatori: Sejnur Veshall
Tekniko: Jasir Misini
Editori Gjeneral : Ertan Galushi
Redaktore: Vera Paqaku
Organiztor: Fatmir Menekshe
Data 15.01.2021
Koha 11:00-12:00
Vendi – Radio Romano Avazo

Tema: “Shukarno Guvernipe”

Misafiri ano studio: Artan Abrashi, sheruno e centrosko LVV ano Prizreni thay kandidati vash deputeti
Moderatori: Sejnur Veshall
Teknik: Jasir Misini
Generaluno Editori: Ertan Galushi
Redaktora: Vera Paqaku
Organizator: Fatmir Menekshe