Misafiri ano studio: Edona Sekiraqi, aktivista vash “Juvlano Yeri”

48

Projekti “Youth deficits and benefits from the Roma, Ashkali and Egyptian communities”

Mbështetur nga: AMBASADA E AMERIKES – PRISHTINË

Phikodendo kotar: AMERIKAKI AMBASADA – PRISHTINA

(Shqip më poshtë)

Data 10.12.2020

Vahti 12:00-13:00

Than – Radio Romano Avazo

Tema : “Barazia gjinore”

Misafiri në studio: Edona Sekiraqa – Aktiviste për te drejtat e grave

Moderatori: Vera Paqaku
Tekniko: Jasir Misini
Redaktor: Fatmir Menekshe
Kordinatori: Sejnur Veshall

Data 10.12.2020

Koha 12:00-13:00

Vendi – Radio Romano Avazo\

Tema: “Juvlano Yeri”

Misafiri ano studio: Edona Sekiraqa – Aktivista vash Juvlane hakaya

Moderatori: Vera Paqaku
Teknik: Jasir Misini
Redaktor: Fatmir Menekshe
Kordinatori : Sejnur Veshall