Pyetësor rreth temës: Dhuna në familje te komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian gjatë pandemisë! / Puqlarno vash e tema: Violenca ano familie e romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetengo ani pandemia!

449

Për të plotësuar pyetësorin, ju duhet të shtypni linkun më poshtë. Ju faleminderit!

Vash te pheren o puqlarno, tumen manglape te qalaven o linki may tele. Oven saste!

http://romtegra.ecrtool.org/webform/dhuna_ne_familje_te_komunitetet_/share

Ky pyetësor ka për qëllim për të kuptuar se cilat janë mendimet e qytetarëve rreth temës “Dhuna në familje te komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian gjatë pandemisë” e cila do të trajtohet në kuadër të emisionit React në RTK.