Pyetësor rreth temës: 8 Prilli – Dita Botërore e Romëve. Festë apo protestë në Kosovë! / 8 Aprili – Lumiako Dive e Romengo. Festa vay protesta ani Kosova!

525

Për të plotësuar pyetësorin, ju duhet të shtypni linkun më poshtë. Ju faleminderit!

Vash te pheren o puqlarno, tumen manglape te qalaven o linki may tele. Oven saste!

http://romtegra.ecrtool.org/webform/8_aprili_lumiako_dive_e_romengo_/share

Ky pyetësor ka për qëllim për të kuptuar se cilat janë mendimet e qytetarëve rreth temës “8 Prilli – Dita Botërore e Romëve. Festë apo protestë në Kosovë!” e cila do të trajtohet në kuadër të emisionit React në RTK.