Pyetësor rreth temës “Pakoja e Rimëkëmbjes Ekonomike në Kosovë dhe ndihma për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian”. / Puqlarno vash e tema: “Pako vash Ekonomikuno Rivazdipe ani Kosova thay azhutipe vash romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetya”.

554

Për të plotësuar pyetësorin, ju duhet të shtypni linkun më poshtë. Ju faleminderit!

Vash te pheren o puqlarno, tumen manglape te qalaven o linki may tele. Oven saste!

http://romtegra.ecrtool.org/webform/pakoja_e_rimekembjes_ekonomike_n/share

Ky pyetësor ka për qëllim për të kuptuar se cilat janë mendimet e qytetarëve rreth temës “Pakoja e Rimëkëmbjes Ekonomike në Kosovë dhe ndihma për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian” e cila do të trajtohet në kuadër të emisionit React në RTK.