Emisia “React/Reagin” – 8 Aprili – Lumiako Dive e Romengo. Festa vay protesta ani Kosova!

31

Emisia "React/Reagin" – 8 Aprili – Lumiako Dive e Romengo. Festa vay protesta ani Kosova!

Emisioni "React/Reago" – 8 Prilli – Dita Botërore e Romëve. Festë apo protestë në Kosovë!

Posted by React – Reagin / RTK on Wednesday, 21 April 2021